Лекари от УМБАЛ "Лозенец" ще прегледат хората от Домовете за стари хора

Столичната община и УМБАЛ "Лозенец" инициират съвместна дългосрочна кампания за профилактика и здравна грижа на настанените потребители в Домовете за стари хора на територията на Столична община – ДСХ  в кв. "Горна баня"; ДСХ "Дълголетие"; ДСХ в кв. "Зона Б-5" и в ДСХ "Надежда".

Общо по време на кампанията ще бъдат прегледани над 500 възрастни хора. Първите безплатни профилактични съдови прегледи ще се провеждат на 04.02.2024 г. в Дом за стари хора "Надежда".

Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Лозенец" ЕАД е многопрофилно лечебно заведение, специализирано в уникални за страната диагностично-лечебни дейности като образна диагностика, инвазивна кардиология, ендоскопска хирургия и др., в което работят висококвалифицирани специалисти от различни специалности. Приоритет в политиката на Столична община е осигуряване на добра среда за живеене на хората от третата възраст, ползватели на социалните услуги, и предлагане на качествена медицинска грижа, с цел подобряване на благосъстоянието  им.

02.02.2024