Кметът Васил Терзиев предлага увеличение на средствата за общинско здравеопазване с 14.5 млн. лв.

Днес кметът на Столичната община Васил Терзиев проведе срещна с Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ и Медицинска федерация ?Подкрепа“. В разговорите участва и заместник-кметът на Столичната община по направление ?Финанси и здравеопазване“ Иван Василев: "Проведохме ползотворна среща със синдикатите, на която ги уверихме, че започваме да решаваме системните проблеми на общинското здравеопазване в София. Споделихме част от първите стъпки, които предприехме."

Терзиев съобщи, че общината ще предложи увеличение на средствата за подобряване условията на труд и заплащането на заетите в сектора на здравеопазването. По думите на кмета ?знаем, че това е само една първа стъпка, но ще продължим да работим, за да изпълним всички Колективни трудови договори и всички заети в сектора да получат справедливо и достойно възнаграждение.“
Кметът Терзиев посочи ??????, че част от корекциите в бюджета, които ще предложим, дойдоха след разговори с други политически групи, представени в Столичния общински съвет. Терзиев благодари на направените предложения и заяви: "Това показва, че важните решения за София са важни за нас и те намират място в бюджета, независимо от коя партия са предложени, защото това са натрупани проблеми, които всички ние заедно със синдикатите трябва да решим, ако искаме тази система да работи."

"Столичната общината ще предложи в Проекта за бюджет за 2024 г. увеличение на средствата за здравеопазване. Предвиждат се допълнително 14.5 млн. лева, които ще бъдат насочени в две направления:
- увеличение с 8 млн. лв. за допълнителни дейности в общинските лечебни заведения;
- увеличение с 6.5 млн. лв. за инвестиции за дълготрайни материални активи и ремонти в болниците.

Допълнителните средства ще дадат възможност да се постигне по-справедливо и достойно заплащане на целия медицински състав в общинските лечебни заведения съгласно отрасловия Колективен трудов договор.
По отношение на заетите в ученическото и детско здравеопазване също има усилие за повишаване на възнагражденията, като се предвижда от 1 април, след приемане на бюджета на общината, заплатите на заетите да  бъдат 1 450 лв. Общината работи и за изготвянето на цялостен пакет от мерки" – информира зам.-кметът Василев.

"Столичната община ще продължи да финансира и програмите за скрининг на млечната жлеза, щитовидна жлеза, както и инвитро с донорски яйцеклетки, по която вече са родени 50 деца – 30 момчета и 20 момичета. В бюджета на общината са предвидени средства за тези програми, които имат важно социално значение.
Общинското здравеопазване има важна социална роля в системата на здравните услуги в София.

Направените предложения са обсъдени и в Здравната комисия към Столичния общински съвет и темата не бива да се политизира. Благодарим на общинските съветници от ГЕРБ-СДС и БСП за конструктивния подход и направените предложения от тяхна страна, които сме взели предвид" – каза зам.-кметът Иван Василев.

За да бъде факт предложеното увеличение за общинското здравеопазване, както и в секторите на транспорта и културата, е необходимо Столичният общински съвет да подкрепи Проекта за бюджет, внесен от кмета Васил Терзиев и неговия екип.

25.03.2024