ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, ДИСПАНСЕРИ, ДОМОВЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА ТЕРИТОРИЯТА НА sunbet菲律宾官网下载_2024年欧洲杯投注

 

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИ, РЕГИСТРИРАНИ В СТОЛИЧНА РЗИ, ВКЛЮЧВАЩИ:  

Диагностично-консултативни центрове

Медицински центрове

Дентални центрове

Медико-дентални центрове

Медико-диагностични лаборатории

Самостоятелни медико-технически лаборатории

Хосписи

Групови практики за специализирана медицинска помощ

Групови практики за специализирана дентална помощ

Групови практики за първична медицинска помощ

Групови практики за първична дентална помощ

Индивидуални практики за специализирана медицинска помощ

Индивидуални практики за специализирана дентална помощ

Индивидуални практики за първична медицинска помощ

Индивидуални практики за първична дентална помощ

Неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Лечебни заведения, извършващи дейност по специалността "Физикална  и рехабилитационна медицина" на територията на гр. София